<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2 > Modüller

Please note

This document refers to the 2.2 version of Apache httpd, which is no longer maintained. The active release is documented here. If you have not already upgraded, please follow this link for more information.

You may follow this link to go to the current version of this document.

Apache Modülü mod_logio

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
Durum:Eklenti
Modül Betimleyici:logio_module
Kaynak Dosyası:mod_logio.c

Özet

Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.

Bu modül mod_log_config modülünü gerektirir.

SSL ile KeepAlive bağlantılar kullanıldığında, SSL uzlaşımının ek yükü, bağlantı üzerinden yapılan ilk isteğin bayt sayısını yansıtır. Her dizin için yeniden uzlaşım gerektiği takdirde bayt sayısı yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.

Konular

Yönergeler

Bu modül yönerge içermez.

Ayrıca bakınız:

top

Özel Günlük Biçemleri

İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu modül iki yeni biçem belirteci ekler:

Biçem Belirteci Açıklama
%...I İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz.
%...O Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.

Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:

Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:
"%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\" %I %O"

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.