<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2 > Modüller

Please note

This document refers to the 2.2 version of Apache httpd, which is no longer maintained. The active release is documented here. If you have not already upgraded, please follow this link for more information.

You may follow this link to go to the current version of this document.

Apache Modülü mod_so

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.
Durum:Eklenti
Modül Betimleyici:so_module
Kaynak Dosyası:mod_so.c
Uyumluluk:Windows için bu bir temel modüldür (sunucu bunu daima içerir).

Özet

Seçilen işletim sistemleri üzerinde bu modül Apache’nin yeniden derlenmesini gerektirmeden modüllerin Devingen Paylaşımlı Nesne (DSO) mekanizması üzerinden kullanılabilmesini sağlar.

Unix’te yüklenen kod genellikle paylaşımlı nesne dosyalarından (.so uzantılı dosyalar), Windows’ta ise ya .so ya da .dll uzantılı dosyalardan gelir.

Uyarı

Apache 1.3 modülleri Apache 2.0’da doğrudan kullanılamazlar - modül ya devingen olarak yüklenecek hale getirilmeli ya da Apache 2.0’ın içinde derlenmelidir.

Konular

Yönergeler

top

Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması

Bilginize

Windows için modül isimlendirme biçemi Apache 1.3.15 ve 2.0 sürümlerinde değişmiştir; modüllere artık mod_filanca.so biçeminde isim verilmektedir.

mod_so modülü ApacheModuleFoo.dll biçeminde isimlendirilmiş modülleri hala yüklemekteyse de yeni adlandırma uzlaşımı tercih edilmelidir. Yüklenebilir modülleri 2.0’a dönüştürüyorsanız, lütfen isimlerini de 2.0 uzlaşımına uygun hale getiriniz.

Apache modül programlama arayüzü Unix ve Windows sürümleri arasında değişiklik göstermez. Unix için kullanılan çoğu modül hiç değişiklik yapmadan ya da çok küçük bir değişiklikle Windows’ta da çalışmaktadır. Çalışmayanlar Unix platformunun sahip olduğu ancak Windows platformunun sahip olmadığı nitelikleri kullanan modüllerdir.

Bir modül Windows’ta çalıştığı zaman, sunucuya iki şekilde yüklenebilir. Unix’te olduğu gibi, doğrudan sunucunun içinde derlenebilir. Windows için hazırlanan Apache paketi, Unix için geçerli olan Configure betiğini içermediğinden modülün kaynak dosyası ApacheCore proje dosyasına, sembolleri de os\win32\modules.c dosyasına eklenmelidir.

İkinci yol ise modülü bir paylaşımlı kütüphane olarak çalışma anında LoadModule yönergesi ile yüklemek için bir DLL olarak derlemektir. Bu DLL modüller dağıtılabilir ve sunucuyu yeniden derlemek gerekmeksizin her Windows için Apache kurulumunda çalışabilir.

Bir modül DLL’i oluşturmak için modülün kaynak dosyasında küçük bir değişiklik yapmak gerekir: Modül kaydının daha sonra oluşturulacak olan DLL’den ihraç edilebilmesi gerekir (aşağıya bakınız). Bunu yapmak için modülün modül kaydı tanımına (Apache başlık dosyalarında tanımlanmış olan) AP_MODULE_DECLARE_DATA eklenmelidir. Örneğin, modülünüz

module foo_module;

diye bir satır içeriyorsa bunu,

module AP_MODULE_DECLARE_DATA foo_module;

olarak değiştirmelisiniz. Bunun yalnız Windows üzerinde etkili olduğunu ve Unix için modül kodunda bir değişiklik gerekmediğini unutmayınız. Ayrıca, .DEF dosyaları hakkında bilgi sahibi iseniz modül kodunda değişiklik yapmak yerine modül kaydını bu yöntemle de ihraç edebilirsiniz.

Artık modülü içeren bir DLL oluşturmaya hazırsınız. Bunu, libhttpd.dll paylaşımlı kütüphanesi derlenirken oluşturulan libhttpd.lib ihraç kütüphanesi ile ilintilemeniz gerekecektir. Ayrıca, Apache başlık dosyalarının doğru konumlandığından emin olmak için derleyici seçeneklerinde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu kütüphaneyi sunucunuzun kök dizini altındaki modules dizininde bulabilirsiniz. En iyisi derleme ortamının doğru yapılandırıldığından emin olmak için ya ağaçta mevcut modüllerden birinin .dsp dosyasını gaspedersiniz ya da kendi .dsp dosyanızın ilintileme seçenekleriyle derleyicininkileri karşılaştırırsınız.

Artık modülünüzün DLL sürümünü oluşturmalısınız. DLL’i sunucunuzun kök dizininin altında bulunan modules dizinine yerleştirdikten sonra LoadModule yönergesi ile sunucunuza yükleyebilirsiniz.

top

LoadFile Yönergesi

Açıklama:Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
Sözdizimi:LoadFile dosya-ismi [dosya-ismi] ...
Bağlam:sunucu geneli
Durum:Eklenti
Modül:mod_so

LoadFile yönergesi ismi belirtilen kütüphaneleri veya nesne dosyalarını sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken sunucu ile ilintiler. Yönerge, bazı modüllerin çalışması sırasında gereken ek kodların yüklenmesi için kullanılır. dosya-ismi olarak mutlak bir dosya yolu belirtilebileceği gibi ServerRoot’a göreli bir dosya yolu da belirtilebilir.

Örnek:

LoadFile libexec/libxmlparse.so

top

LoadModule Yönergesi

Açıklama:Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine ekler.
Sözdizimi:LoadModule modül dosya-ismi
Bağlam:sunucu geneli
Durum:Eklenti
Modül:mod_so

LoadModule yönergesi dosya-ismi ile belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine belirtilen modül ismiyle ekler. modül, modülün kaynak dosyasında module türündeki tek harici değişkenin ismi olup modül belgelerinde Modül Betimleyici olarak geçer. Örneğin,

LoadModule status_module modules/mod_status.so

satırı ile ismi belirtilen dosya ServerRoot dizini altındaki modules alt dizininden yüklenir.

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.