<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Programlar

Please note

This document refers to the 2.0 version of Apache httpd, which is no longer maintained. Upgrade, and refer to the current version of httpd instead, documented at:

You may follow this link to go to the current version of this document.

logresolve - Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine dönüştürür

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

logresolve, Apache'nin erişim günlüklerindeki IP adreslerini çözümlemek için bir ardıl işlem uygulamasıdır. İsim sunucunuza bindirdiği yükü en aza indirmek için logresolve kendi arabelleğinde oluşturduğu eşleme tablosunu kullanır.

Apache günlük dosyasını standart girdisinden okur. IP adresleri günlük dosyası satırlarında ilk bileşen olmalı ve sonraki bileşenlerden bir boşluk ile ayrılmalıdır.

top

Kullanım

logresolve [ -s dosyaismi ] [ -c ] < günlük_dosyası > yeni_günlük_dosyası

top

Seçenekler

-s dosyaismi
İstatistiklerin kaydedileceği dosyanın ismi belirtilir.
-c
logresolve uygulamasının bazı DNS sorguları yapmasına sebep olur: IP adresine karşılık olan konak ismini bulduktan sonra özgün adresle karşılaştırmak için bu konak ismine karşılık gelen IP adresini sorgular.

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr