<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2 > Modüller

Please note

This document refers to the 2.2 version of Apache httpd, which is no longer maintained. The active release is documented here. If you have not already upgraded, please follow this link for more information.

You may follow this link to go to the current version of this document.

Apache Modülü mod_env

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale etmek için kullanılır.
Durum:Temel
Modül Betimleyici:env_module
Kaynak Dosyası:mod_env.c

Özet

Bu modül çeşitli Apache HTTP sunucu modülleri tarafından kullanılan dahili ortam değişkenlerini denetim altına almak için kullanılır. Bu değişkenler ayrıca CGI betiklerinde sistem ortam değişkenleri gibi belirtilebildiği gibi SSI sayfalarında da kullanılabilmektedir. Bundan başka, yapılandırma sürecinde tanımlı veya tanımsız yapılabilirler.

Yönergeler

Ayrıca bakınız:

top

PassEnv Yönergesi

Açıklama:Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.
Sözdizimi:PassEnv ortam-değişkeni [ortam-değişkeni] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_env

httpd süreci başlatılırken Apache HTTP sunucu modüllerinde, CGI betiklerinde ve SSI sayfalarında dahili ortam değişkenleri olarak kullanılmak üzere bazı sistem ortam değişkenlerini belirtmek için kullanılır.

Örnek

PassEnv LD_LIBRARY_PATH

top

SetEnv Yönergesi

Açıklama:Ortam değişkenlerini tanımlar.
Sözdizimi:SetEnv ortam-değişkeni [değer]
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_env

Apache HTTP sunucu modüllerinde kullanılmak ve CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni belirtilebilmesini sağlar.

Örnek

SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin

Bir değer belirtilmezse, değişkene boş dizgi atanır.

Bu yönerge ile atanan dahili ortam değişkenleri, erişim denetimi ve URI'leri dosya isimleri ile eşleştirme gibi daha önceki istek işleme yönergelerinden sonra atanır. Eğer atayacağınız ortam değişkenlerinin RewriteRule yönergelerindeki gibi erken dönem işlem aşamalarında etkili olmasını istiyorsanız bu ortam değişkenlerini SetEnvIf yönergesi ile atamalısınız.

2.2 sürümünde, PATH ortam değişkeni Setenv kullanılarak atanamaz.

Ayrıca bakınız:

top

UnsetEnv Yönergesi

Açıklama:Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.
Sözdizimi:UnsetEnv ortam-değişkeni [ortam-değişkeni] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_env

CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir dahili ortam değişkenini ortamdan siler.

Örnek

UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.