<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2 > Programlar

Please note

This document refers to the 2.2 version of Apache httpd, which is no longer maintained. The active release is documented here. If you have not already upgraded, please follow this link for more information.

You may follow this link to go to the current version of this document.

htcacheclean - Disk arabelleğini temizler

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

htcacheclean, mod_disk_cache deposunun boyutlarını belli sınırlar içinde tutmak için kullanılır. Bu araç ya elle ya da bir artalan süreci olarak çalıştırılır. Artalan süreci olarak çalıştırıldığında, silinecek arabellek içeriğini tespit etmek için arabellek dizinlerine belli aralıklarla bakmak dışında uykuda olur. Artalan sürecini temiz olarak durdurmak için TERM veya INT sinyali göndermeniz yeterlidir.

Ayrıca bakınız:

top

Kullanım

htcacheclean [ -D ] [ -v ] [ -t ] [ -r ] [ -n ] -pyol -lsınır

htcacheclean [ -n ] [ -t ] [ -i ] -dsüre -pyol -lsınır

top

Options

-d süre
Artalanda çalışarak süre dakikada bir arabelleği temizler. Bu seçenek -D, -v ve -r seçenekleri ile birlikte kullanılamaz. Artalan sürecini temiz olarak sonlandırmak için SIGTERM veya SIGINT göndermek yeterlidir.
-D
Kuru kuruya çalışıp, hiçbir şeyi silmez. -d seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-v
Çıktı daha ayrıntılı olur. -d seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-r
İyice temizlik yapılır. Bunun için Apache HTTP sunucusunun çalışmadığı varsayılır (aksi takdirde arabellek içeriği bozulabilir). -t seçeneğinin de uygulanmasını sağlar. -d seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-n
Nazik olur. Diğer süreçlerin yararına daha yavaş çalışır. (a) disk G/Ç işlemlerinde gecikmeler olursa ve (b) çekirdek bu arada başka bir süreci öne çekmişse htcacheclean uyumayı tercih edecektir.
-t
Tüm boş dizinleri siler. Öntanımlı olarak, sadece arabellek dosyaları silinirse de bazı yapılandırmalarda büyük miktarda dizin oluşturulması bu seçeneğin kullanılmasını gerektirebilir. Yapılandırmanız çok sayıda dizin gerektiriyorsa ve dosya düğümlerinin veya dosya ayırma tablolarının tükenmesi sözkonusu ise bu seçeneğin kullanılması önerilir.
-p yol
yol, disk arabelleğinin kök dizini olarak belirtilir. CacheRoot yönergesinde belirtilen dizin olmalıdır.
-l sınır
sınır, disk arabelleğinin toplam boyutu olarak belirtilir. Değerin öntanımlı olarak bayt cinsinden belirtileceği varsayılır. Değerin sonuna kilobayt için K, megabayt M, bayt için B harfi konulabilir.
-i
Akıllı olup sadece disk arabelleği değiştiği zaman çalışır. Bu seçenek -d seçeneği ile birlikte belirtilmek zorundadır.
top

Çıkış Durumu

htcacheclean, tüm işlemler başarıyla yerine getirildiğinde 0, aksi takdirde 1 döndürür.

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.