<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.5 > Modüller

Apache Modülü mod_logio

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.
Açıklama:Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
Durum:Eklenti
Modül Betimleyici:logio_module
Kaynak Dosyası:mod_logio.c

Özet

Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.

Bu modül mod_log_config modülünü gerektirir.

SSL ile KeepAlive bağlantılar kullanıldığında, SSL uzlaşımının ek yükü, bağlantı üzerinden yapılan ilk isteğin bayt sayısını yansıtır. Her dizin için yeniden uzlaşım gerektiği takdirde bayt sayısı yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.

Konular

Yönergeler

Bugfix checklist

Ayrıca bakınız:

top

Özel Günlük Biçemleri

İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu modül iki yeni biçem belirteci ekler:

Biçem Belirteci Açıklama
%...I İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz.
%...O Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.

Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:

Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:
"%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\" %I %O"
top

LogIOTrackTTFB Yönergesi

Açıklama:Enable tracking of time to first byte (TTFB = time to first byte)
Sözdizimi:LogIOTrackTTFB ON|OFF
Öntanımlı:LogIOTrackTTFB OFF
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:All
Durum:Eklenti
Modül:mod_logio
Uyumluluk:Apache HTTP Server 2.4.13 and later

Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi. Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.

top

LogIOTrackTTFU Yönergesi

Açıklama:Enable tracking of time to last request byte (TTFU = time to finish upload)
Sözdizimi:LogIOTrackTTFU ON|OFF
Öntanımlı:LogIOTrackTTFU OFF
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:All
Durum:Eklenti
Modül:mod_logio
Uyumluluk:Apache HTTP Server 2.4.34 and later

Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi. Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.