<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.5 > Programlar

Diğer Programlar

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.

Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar özdevinimli olarak kurulmazlar. Derleme işleminden sonra bunları support/ dizininde bulabilirsiniz.

Ayrıca bakınız:

top

log_server_status

Bu perl betiği cron gibi bir şeyleri belli aralıklarla çalıştırmak için tasarlanmıştır. Sunucuya bağlanıp durum bilgisini indirdikten sonra bunları tek bir satır haline getirip bir günlük dosyasına kaydeder. Sonuçların kaydedileceği günlük dosyasını betiğin başlangıcındaki değişkenlerde değişiklik yaparak belirtebilirsiniz.

top

split-logfile

Bu perl betiği sanal konaklı bir birleşik günlük dosyasını girdi olarak alır ve içeriğini ayrı dosyalara böler. Günlük dosyasındaki her kaydın ilk bileşeninin, LogFormat yönergesinde "%v" belirteci ile ifade edilen sanal konak adı olduğu varsayılır.

LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\"" combined_plus_vhost
CustomLog logs/access_log combined_plus_vhost

Birleşik günlük dosyasında görünen her sanal konak için betiğin çalıştırıldığı dizinde ayrı birer günlük dosyası açılır. Bu günlük dosyalarının isimleri, .log uzantılı sanal konak isimleridir.

Birleşik günlük dosyası standart girdiden okunur. Kayıtlar okundukça her biri kendi günlük dosyasına kaydedilir.

split-logfile < access_log

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.