<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.2 > Modüller

Please note

This document refers to the 2.2 version of Apache httpd, which is no longer maintained. The active release is documented here. If you have not already upgraded, please follow this link for more information.

You may follow this link to go to the current version of this document.

Apache Modülü mod_status

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

Açıklama:Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.
Durum:Temel
Modül Betimleyici:status_module
Kaynak Dosyası:mod_status.c

Özet

mod_status modülü, sunucu yöneticisinin, HTTP sunucusunun ne kadar başarılı olduğu hakkında bilgi edinmesini sağlar. Bilgiler, kolayca okunabilen bir HTML sayfası olarak sunulur ve o anki sunucu istatistiklerinden oluşur. Gerekirse sayfa kendiliğinden tazelenebilir (uyumlu bir tarayıcı gerekir). Diğer sayfa o anki sunucu durumunu makine tarafından okunabilen biçimde listeler.

Sunulan bilgiler şunlardır:

"(*)" imli bilgiler sadece ExtendedStatus yönergesinin değeri On olduğu takdirde mevcuttur.

Konular

Yönergeler

top

Durum Bilgisi Desteğinin Etkinleştirilmesi

Durum raporları, sadece mesela.dom alanından ve sadece tarayıcılar için etkin kılınmak istenirse httpd.conf dosyasına şu satırlar eklenebilir:

<Location /server-status>
SetHandler server-status

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from .mesela.dom
</Location>

Sunucu istatistiklerine tarayıcınızla erişmek isterseniz, http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status şeklinde bir istek yapabilirsiniz.

top

Sayfanın Tazelenmesi

Tarayıcınız “tazeleme” yeteneğine sahipse durum sayfası düzenli aralıklarla güncellenecektir. Sayfanın N saniyede bir güncellenmesini isterseniz isteği şöyle yapabilirsiniz:
http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status?refresh=N

top

Makine Tarafından Okunabilen Durum Dosyası

Durum dosyasının makine tarafından okunabilen sürümüne http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status?auto şeklinde bir istek yaparak erişebilirsiniz. Bu, kendiliğinden çalıştığı takdirde yararlıdır; Apache dağıtımının /support dizininde bulunan log_server_status isimli perl betiğine bakınız.

Güvenlik

mod_status sunucu içinde derlendiği takdirde istatistikleri raporlama yeteneği dizin içi yapılandırma dosyaları (.htaccess gibi) dahil tüm yapılandırma dosyaları için kullanılabilir olacaktır. Bu durum güvenlik ile ilgili olarak siteniz için içinden çıkılması güç durumlara yol açabilir (çapanoğlu durumu).
top

ExtendedStatus Yönergesi

Açıklama:Her istekte ek durum bilgisinin toplanmasını sağlar.
Sözdizimi:ExtendedStatus On|Off
Öntanımlı:ExtendedStatus Off
Bağlam:sunucu geneli
Durum:Temel
Modül:mod_status
Uyumluluk:Apache 1.3.2 ve sonrasında mevcuttur.

Bu ayarlama sunucunun tamamını etkiler ve sanal konaklar için ayrı ayrı etkin kılınamaz veya iptal edilemez. Ek durum bilgisinin toplanması sunucuyu yavaşlatabilir.

top

SeeRequestTail Yönergesi

Açıklama:İsteğin kendisi 63 karakterden uzun olduğunda, isteğin ilk 63 karakterinin mi yoksa son 63 karakterinin mi gösterileceğini belirler.
Sözdizimi:SeeRequestTail On|Off
Öntanımlı:SeeRequestTail Off
Bağlam:sunucu geneli
Durum:Temel
Modül:mod_status
Uyumluluk:Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.

mod_status, ExtendedStatus On olduğunda isteğin kendisini de gösterir. Tarihsel nedenlerle, göstermek için isteğin sadece 63 karakteri saklanır. Bu yönerge ilk 63 karakterin mi yoksa son 63 karakterin mi saklanacağını belirtmek için kullanılır. Bu, elbette, istek 64 karakterlik veya daha uzunsa uygulanır.

Apache şöyle bir istek alsaydı:
GET  /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg  HTTP/1.1
mod_status bu isteği şöyle gösterirdi:

Off (öntanımlı) GET /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples
On orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg HTTP/1.1

Mevcut Diller:  en  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.